Vloeren

Vloeren zijn gezichtsbepalende, constructieve onderdelen van een gebouw. Onafgewerkte vloeren zijn meestal niet geschikt voor gebruik; daarnaast is er het praktische en/of esthetische aspect waarom ze worden voorzien van een vloerafwerking.
Vloerafwerkingen zijn er in een drietal hoofdgroepen:
• Harde vloeren, steen of hout
• Elastische, flexibele vloeren.
• Zachte vloeren. Dit is vrijwel altijd vloerbedekking.
Alle vloerafwerkingen hebben één gemeenschappelijk kenmerk. Na bepaalde tijd worden ze vuil. Iedere vloer heeft een specifieke eigenschap waarmee rekening moet worden gehouden bij reiniging en onderhoud.
Om de juiste vloerverzorging te kunnen bepalen zijn een aantal voorwaarden van belang:
• Kennis van vloeren is een eerste noodzaak. Onvoldoende kennis van de specifieke eigenschappen kan leiden tot verkeerd gekozen producten en schoonmaakmethoden waardoor slechte resultaten worden bereikt. Er kan zelfs onherstelbare schade ontstaan.
• Kennis van eigenschappen van een vloer en het bepalen van chemische bestendigheid is een bruikbaar hulpmiddel bij de herkenning van een vloer. Belangrijk bij de juiste vloerverzorging zijn uiteraard ook de functie van de vloer en de eisen van de gebruiker.
Bij de verwijdering van verontreiniging op vloeren wordt gebruik gemaakt van chemische middelen en geschikte machines en gereedschappen. Natuurlijk wordt vooraf bepaald of de vloer bestand is tegen de chemische en/of mechanische behandeling.
Naast het weghalen van vervuiling op vloeren heeft onderhoud als doel het in goede conditie houden van de vloer. Om die reden wordt dikwijls een beschermlaag van was of polymeer aangebracht waarmee de volgende doelen worden bereikt:
• Het opheffen van de porositeit, waardoor vuil minder snel zal indringen en dus beter is weg te halen.
• Het verhogen van het esthetisch aanzien van de vloer geeft een schoon effect.
• Het verlengen van de levensduur van een vloer.
• Het verhogen van de hygiëne.
Bovenstaande oogmerken kunnen integraal dan wel elk op zich reden zijn om een vloer te beschermen.

Onze klanten

Onderwijs
Basisscholen en voortgezet onderwijs door heel Nederland
Petrochemische sector

Gezondheidszorg

Overheid

Meer informatie?

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 2af379d4b58b246976057d642e89e8d320c04f22